วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

คิงส์ตันตอกย้ำแนวคิดรักษ์โลกด้วยไดรฟ์ USB รุ่น Earth Angel
กรุงเทพฯ--15 ส.ค.--Professional Media Business
ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและชีวภาพกำลังถูกทำลายอย่างหนักอันเป็นผลจากการเพิ่มจำนวนประชากรและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพอากาศบนโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ประวัติความเป็นมาของโนราห์

                  พระยาสายฟ้าฟาดเป็นกษัตริย์ครองเมืองๆหนึ่ง มีมเหสีทรงพระนามว่าพระนางศรีมาลา ทั้งสองพระองค์มีบุตรด้วยกันองค์หนึ่งทรงพระนามว่า นวลทองสำลี วันหนึ่งหลังจากนางนวลทองสำลีตื่นจากบรรทมและ ยังไม่ทันที่จะชำระพระพักตร์ก็ได้ไปยืนระลึกถึงใน สุบินนิมิตที่ได้มีมา และพระนางก็สามารถจำได้จนหมดสิ้น

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555ประวัติโดยสังเขป

                นายธนากร  บัณฑิศักดิ์  เกิดเมื่อวันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๓๕  ภูมิลำเนาเลขที่  ๑๑๕  หมู่ที่    ตำบลหลักช้าง  อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  บิดาชื่อนายพงค์ประดิษฐ  บัณฑิศักดิ์  มารดาชื่อนางพิมพ์นิภา  เกลี้ยงเมือง